slovensky english de

Stavby v realizácii | Mabonex

Mabonex

06.07.2017
Názov stavby :  Prístavba mraziarenského skladu
Investor :  MABONEX Slovakia spol s.r.o. Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany
Dodávateľ:  BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
Doba realizácie : 10/2016 – 1/2017
Finančný objem:  194000 EUR bez DPH
Kontaktná osoba:  Ing. Miloš Kriho- konateľ spoločnosti
Popis stavby : 

Spoločnosť Mabonex Slovakia s.r.o. je distribučná spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou potravín.
Medzi základné tovarové skupiny patria:

  • hrubý tovar – olej, cukor, múka, ryža, cestoviny, strukoviny, sterilizovaná zelenina, kompóty, džemy, marmelády, DIA výrobky, koreniny, ocot, nátierky, hotové jedlá, ryby, cukrovinky, džúsy, minerálne vody, sirupy, čaje, káva, drogéria.
  • mlieko a mliečne výrobky 
  • čerstvé vajcia 
  • mäso a mäsové výrobky 
  • čerstvá zelenina a ovocie

Jestvujúci sklad predstavuje oceľovú konštrukciu prístrešku so strešnou krytinou z trapézového plechu. Pod prístreškom je samotný jednoloďový, prízemný, mraziarenský sklad so samonosných sendvičových PUR panelov, kotvených do spodnej železobetónovej konštrukcie. Chladenie skladu zabezpečujú dva agregáty na vonkajšej spevnenej betónovej ploche a dva výparníky umiestnené vo vnútornom priestore skladu pod strešným panelom.

Účelom nového návrhu stavby je rozšírenie jestvujúceho skladového priestoru mraziarne, ktorá bude slúžiť pre príjem tovaru a uskladnenie distribuovaných potravín v mraziarenskom sklade pri teplote rovnakej ako v jestvujúcej časti a to cca -18˚C pre sklad a v priestore príjmu tovaru v rozmedzí od 0˚C až +15˚C. Nový návrh je  konštrukčne a materiálovo riešený obdobne ako existujúca stavba. Tovar je skladovaný v kartónových krabiciach uložených na drevených paletách v systémových oceľových regáloch po celej svetlej výške mraziarenského skladu, tj. = 4,15 m. 

Mabonex

IMG_20170525_142805IMG_20170525_142858IMG_20170525_142948IMG_20170525_143011

Zoznam stavieb

Mabonex
10/2016 – 1/2017
Ave+
4/2017 – 7/2017
Glasko
05/2017 – 09/2018
IBV Poprad
3/2017 – 10/2017
KOVOROB
3/2017 – 8/2017