slovensky english de

Stavby v realizácii | Ave+

Ave+

06.07.2017
Názov stavby :  AVE + s.r.o. – Prevádzková budova prístavba, nadstavba
Investor :  AVE+ s.r.o., Rastislavova 83, 040 01 Košice
Dodávateľ:  BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
Doba realizácie : 4/2017 – 7/2017
Finančný objem:  291 743,66  EUR bez DPH
Kontaktná osoba:  Ing. Pavol Germek, konateľ, 0905 282 731
Popis stavby : 

Realizácia diela pozostáva z rekonštrukcie  a nadstavby budovy spoločnosti prevádzkujúcej pohrebné služby.

Prízemná časť podlieha kompletnej rekonštrukcii aj so zmenou vnútornej dispozície. Bude rozdelená na prevádzkové miestnosti a na sociálne zázemie. Po vykonaní búracích prác budú vymurované nové deliace priečky a realizované nové rozvody elektroinštalácie, kanalizácie a vodovodu. Interiérové práce pozostávajú takisto z realizácie nového schodiska, omietok, poterov obkladov a dlažieb.

Druhá časť diela predstavuje nadstavbu podlažia, v ktorej budú  umiestnené kancelárie pre zamestnancov, archív a takisto sociálne zázemie. Nadstavba má navrhnutý murovaný nosný konštrukčný systém a pultovú strechu s plechovou strešnou krytinou. Realizované budú interiérové priečky, rozvody inštalácií, omietky, potery a konečné povrchové úpravy. V rámci celej budovy budú dodané nové  okná a dvere a realizovaná nová vonkajšia fasáda.

Stavba je napojená na existujúce verejné parkovisko a komunikáciu. 

Ave+

IMG_20170602_100424IMG_20170602_100445IMG_20170607_075058

Zoznam stavieb

Mabonex
10/2016 – 1/2017
Ave+
4/2017 – 7/2017
Glasko
05/2017 – 09/2018
IBV Poprad
3/2017 – 10/2017
KOVOROB
3/2017 – 8/2017