slovensky english de

Stavby v realizácii | Glasko

Glasko

06.07.2017
Názov stavby :  Dostavba haly GLASKO Prešov
Investor :  GLASKO s.r.o. - Prešov
Dodávateľ:  BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
Doba realizácie : 05/2017 – 09/2018
Finančný objem:  535 000,00 EUR bez DPH
Kontaktná osoba:  Ing.arch. Rešovský Milan, 0905 387 378
Popis stavby : 

Stavba predstavuje rozšírenie priestorov spoločnosti GLASKO s.r.o. a bude slúžiť ako výstavné a predajné miesto.

Budova je plánovaná ako jednopodlažná, je situovaná vedľa existujúcej haly a zároveň s ňou bude konštrukčne prepojená. Založená bude na vŕtaných hlbinných pilótach a železo-betónových pätkách. Nosný konštrukčný systém je navrhnutý ako montovaný železobetónový skelet so skladaným strešným plášťom. Vonkajšia fasáda je bude realizovaná zo sendvičových panelov v kombinácii s preskleným priečelím. Podlaha je navrhnutá ako železobetónová podlahová doska so vsypom. Budova bude napojená na inžinierske siete z jestvujúcich rozvodov zo susednej haly, rovnako ako aj na súčasnú komunikáciu.

Predmetom diela je výstavba hrubej stavby bez dodávky vykurovania, elektroinštalácie a zdravotechniky.

Glasko

Zoznam stavieb

Mabonex
10/2016 – 1/2017
Ave+
4/2017 – 7/2017
Glasko
05/2017 – 09/2018
IBV Poprad
3/2017 – 10/2017
KOVOROB
3/2017 – 8/2017