slovensky english de

Stavby v realizácii | IBV Poprad

IBV Poprad

06.07.2017
Názov stavby :  IBV VEĽKÁ POPRAD - Radová zástavba
Investor :  SCHEIDEGGER TRAINNING INSTITUTE EUROPE, s.r.o.
Dodávateľ:  BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
Doba realizácie : 3/2017 – 10/2017
Finančný objem:  1 245 749,47 EUR bez DPH
Kontaktná osoba:  MSc. Radoslav Mlynarčík 
Popis stavby : 

Predmetom stavby je vybudovanie nového obytného súboru 12 rodinných domov vo forme radovej zástavby a to v troch paralelných líniách. V každej uličnej línií sa nachádzajú vedľa seba 3 dvojmodulové rodinné domy a 1 trojmodulový rodinný dom.

Rodinné domy sú nepodpivničené, dvojpodlažné bez obytného podkrovia, prestrešené plochou strechou.

Dodávka stavby zahrňuje vybudovanie inžinierskych sietí ako vodovod, kanalizácia a plynovod, výstavbu jednotlivých domov vrátane výplňových konštrukcií, rozvodov vnútorných inštalácií, zateplenie fasád, interiérových a exteriérových povrchových úprav. Na murovanie obvodových stien ako aj vnútorných priečok a schodiska je použité systémové riešenie Ytong. Stropná konštrukcia nad prvým nadzemným podlažím je vyhotovená ako monolitická železobetónová doska. Nosnú konštrukciu strechy tvoria drevené priehradové väzníky. Strešná konštrukcia je zateplená tepelnou izoláciou EPS a ukončená hydroizolačnou fóliou.

Vnútorné povrchové úpravy stien a stropov sú vyhotovené zo štukovej omietky, stropy na druhom nadzemnom podlaží majú povrchovú úpravu z protipožiarneho sadrokartónu. Nášľapné vrstvy podláh v interiéri sú z keramických dlažieb a laminátovej podlahy, podľa účelu miestnosti. Vonkajšie povrchové úpravy fasády pozostávajú z omietky a kamenného obkladu v imitácií dreva. Výplne otvorov pozostávajú z plastových profilov okien vyplnených izolačným trojsklom.  Vykurovanie rodinných domov je riešené pomocou plynového kondenzačného kotla a systémom podlahového vykurovania.

Výstavbou vznikne nový obytný súbor začlenený do existujúcej zástavby na ulici Jarmočná, Poprad.

IBV Poprad

Zoznam stavieb

Mabonex
10/2016 – 1/2017
Ave+
4/2017 – 7/2017
Glasko
05/2017 – 09/2018
IBV Poprad
3/2017 – 10/2017
KOVOROB
3/2017 – 8/2017