slovensky english de

Stavby v realizácii | KOVOROB

KOVOROB

06.07.2017
Názov stavby :  Výrobná hala KOVOROB s.r.o., Stropkov
Investor :  KOVOROB, s.r.o. Šarišská 10/1685, Stropkov 091 01
Dodávateľ:  BETPRES, s.r.o., Boženy Němcovej 1698, 093 01 Vranov nad Topľou
Doba realizácie : 3/2017 – 8/2017
Finančný objem:  590 000,00 EUR bez DPH
Kontaktná osoba:  Ing. Jaroslav Lipták; liptak@kovorob.sk
Popis stavby : 

Dielo predstavuje realizáciu novostavby výrobnej haly spoločnosti  KOVOROB, s.r.o. v Stropkove. Z architektonického hľadiska hala zapadá do okolitej zástavby a je obdĺžnikového pôdorysu. Skladá sa z jednopodlažnej výrobnej a dvojpodlažnej administratívnej časti. Samotný objekt je založený na základových pätkách z prostého betónu s hĺbkou pätiek 4,0 m. Na základových pätkách sú uložené železobetónové rošty šírky 300 mm a výšky 600 mm. Nosný konštrukčný systém tohto diela je navrhnutý skeletový s monolitickými železobetónovými stĺpmi. Po obvode bude vyplnený nosným obvodovým murivom. Strešná konštrukcia je navrhnutá vo výrobnej hale zo sendvičových strešných panelov s výplňou z minerálnej vlny. V administratívnej časti je navrhnutá jednoplášťová plochá strecha s dvoma dažďovými vpustami. Strešná krytina je navrhnutá z hydroizolácie PVC. Ako zdroj tepla je plánovaná plynová teplovodná kotolňa umiestnená na 2. nadzemnom podlaží. Vetranie vnútorných priestorov haly je riešené zariadeniami vzduchotechniky. Predmetom diela je aj kompletná dodávka elektroinštalácie, vodovodu a kanalizácie. Stavba je napojená na všetky dostupné inžinierske siete.

Objekt spevnené plochy zahŕňa prístupovú komunikáciu, parkovisko a bezbariérovú úpravu jestvujúceho asfaltového chodníka.

KOVOROB

DSC_0043.JPGDSC_0046.JPGDSC_0047.JPG

Zoznam stavieb

Mabonex
10/2016 – 1/2017
Ave+
4/2017 – 7/2017
Glasko
05/2017 – 09/2018
IBV Poprad
3/2017 – 10/2017
KOVOROB
3/2017 – 8/2017