slovensky english de

Výsledky hospodárenia

VYBRANÉ EKONOMICKÉ
UKAZOVATELE
Celkové výnosy Tržby zo stavebnej činnosti Pridaná hodnota Výsledok hospodárenia
pred zdanením
Priemerný evidenčný
počet pracovníkov
EUR EUR EUR EUR
2010 12 114 985 11 986 130 2 326 311 950 861 70
2011 10 754 479 10 589 157 2 167 763 752 397 58
2012 5 724 254 5 668 545 1 030 890 77 714 51
2013 10 765 462 10 537 892 1 893 223 604 879 50
2014 11 038 061 10 466 966 1 703 153 503 978 59
2015 13 275 793 13 148 391 2 134 782 654 885 60
2016 15 796 621 15 699 515 3 083 635 1 123 494 68
Plán 2017 17 000 000 16 000 000 3 400 000 1 020 000 65

Ročné správy

Ročná správa 2008 - dokument na stiahnutie(2458.29 kb)
Ročná správa 2009 - dokument na stiahnutie(1394.88 kb)
Ročná správa 2010 - dokument na stiahnutie(1199.92 kb)
Ročná správa 2011 - dokument na stiahnutie(5573.04 kb)
Ročná správa 2013 - dokument na stiahnutie(5738.78 kb)

Stavebníctvo

Stavebníctvo za rok 2013 - dokument na stiahnutie(2053.2 kb)
Stavebníctvo za rok 2013-2 - dokument na stiahnutie(1336.18 kb)
Stavebné firmy - zisk - dokument na stiahnutie(1008.82 kb)
Stavebné firmy - tržby - dokument na stiahnutie(1008.82 kb)