slovensky english de

Vyjadrenia investorov

"Spoločnosť BETPRES, s.r.o. pre nás realizovala prístavbu Obchodného Centra Optima. Naša spolupráca bola na veľmi dobrej a profesionálnej úrovni. Kvalita práce a dodržiavanie časových termínov sú pre nás mimoriadne dôležité a tieto parametre boli vždy dodržané. "п

Peter Šimkanin, center manager OC Atrium Optima Košice


"So spoločnosťou BETPRES, s.r.o. máme veľmi dobrú a korektnú spoluprácu. Sme spokojní s kvalitou prác aj s prístupom."

Ing. Ján Marušin , PANORÁMA Košice s.r.o.


"Mesto Vranov nad Topľou bolo vždy spokojné. Hlavne čo sa týka kvality prác poskytovaných spoločnosťou, aj keď sa vyskytli problémy, operatívne a veľmi racionálne boli riešené. Prístup zodpovedných pracovníkov bol profesionálny a korektný."
Ing. Vlasta Štefániková, Mesto Vranov nad Topľou, vedúca oddelenia VDaÚR


"Stavebná firma BETPRES, s.r.o. realizovala stavbu v súlade s projektom v dobrej spolupráci s investorom, čím sa podarilo vystavať jedinečné dielo."

Ing. Babula Mendelová, tajomníčka Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach


"Naša spolupráca s firmou BETPRES s.r.o. počas výstavby kláštora bola na veľmi dobrej úrovni s profesionálnym prístupom, pri rokovaniach ako aj pri riešení rôznych situácií počas výstavby objektu."

Jozef Jurdák, Rehoľa sv. Augustína na Slovensku, Košice