slovensky english de

Kontakt

BETPRES, s.r.o.

Adresa: Boženy Němcovej 1698
093 01 VRANOV nad Topľou
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Vranov nad Topľou
Číslo účtu: IBAN: SK07 0200 0000 0002 1904 1632
IČO: 31684343
IČ DPH: SK2020527861
Tel.: 00421 57 487 07 11
Fax : 00421 57 487 07 39
E-mail: betpres@betpres.sk
Zápis v obch. registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,
vložka č.1502/P

Pobočka Prešov:

Adresa: Šebastovská 2, 080 01 Prešov
Tel.: 00421 51 758 20 94
Fax : 00421 51 758 20 96
E-mail: betprespo@betpres.sk
Web: www.betpres.sk

Vedenie spoločnosti

Riaditeľ spoločnosti:
Matúš Barkóci
barkocim@betpres.sk
Výrobný riaditeľ
Ing. Richard Siegfried
siegfried@betpres.sk
Obchodno-technický riaditeľ
Ing. Roland Ďurko
durko@betpres.sk
Ekonomicko-personálny riaditeľ
Ing. Matúš Barkóci
barkoci.matus@betpres.sk

Napíšte nám

Naše ocenenia